divendres, 6 de juny de 2008

Cita del mes de maig

"Una bona part dels homes no té més vida interior que la de les seves paraules, i els seus sentiments es redueixen a una existència oral"
Pedro Calderón de la Barca
Poeta i dramaturg espanyol