dimarts, 15 de gener de 2008

Declaració de les Dones Socialistes en relació als casos de les clíniques d'avortament

Les dones socialistes lamentem i manifestem el nostre rebuig a que en l´any 2008 i després de 30 anys de democràcia i dels avenços en la consecució de drets per a les dones hagin hagut de prestar declaració judicial 28 dones en relació a la interrupció voluntària de l´embaràs.

En els últims anys la societat espanyola tenia majoritàriament acceptada la capacitat de decisió de les dones respecte a la seva maternitat. De fet, aquest tema no era un tema de debat social ja que durant les últimes dècades les dones han pogut accedir a la interrupció voluntària de l´embaràs dintre dels supòsits que marca la llei.

Existeix una ofensiva conservadora en el discurs i en la pràctica política que s´està manifestant en l´assetjament a clíniques posant en dubte la seva professionalitat i en l´assetjament a les dones posant en dubte la seva opció i la seva intimitat davant el seu dret a la salut reproductiva.

En els darrers anys hem avançat molt i no ens podem permetre fer passos enrera en quant als drets en relació a la llibertat i a la salut sexual i reproductiva de les dones.

Barcelona, 12 de gener de 2008