divendres, 20 d’abril de 2007

El constitucional, les pensions i la Llei d'Igualtat


El Tribunal constitucional va rebutjar el tràmit un recurs d'inconstitucionalitat sobre la Llei de la Seguretat Social. El cas era d'una dona de Guadalajara que va sol·licitar el cobrament íntegre de la seva pensió malgrat que havia gaudit d'una reducció de jornada per tenir cura de familiars.
La polémica ha quedat resolta per la Llei d'Igualtat ja que aquesta reconeix el dret a cotitzar íntegrament a la Seguretat Social en reduccions per aquest motiu durant els dos primers anys.(veure notícia).
Poc a poc anirem comprovant els beneficis d'aquesta llei de la que només coneixem els aspectes d'acció positiva en llistes electorals i empreses. Una bona llei!!!